Organizational performance

Met behulp van organisatorische netwerkanalyse (ONA) wordt de taakverdeling en samenwerking in kaart gebracht. Onbenut verbeterpotentieel in de belangrijkste processen wordt hiermee inzichtelijk gemaakt.

 

01

Centrale onderzoeksvraag of hypothese

Een grote organisatie stelt ieder kwartaal cijfers op. Dit proces verloopt niet altijd even soepel. Er zijn (te) veel mensen bij betrokken en de taakverdeling is niet altijd duidelijk. ONA wordt ingezet om vast te stellen waar de pijnpunten in dit proces precies zitten.

02

Identificeren van de doelgroep

Alle werknemers (inclusief leidinggevenden) die betrokken zijn bij het afsluitingsproces doen mee aan het onderzoek.

03

Doelgroep uitnodigen

De werknemers worden uitgenodigd voor het invullen van een korte survey. De survey neemt minder dan 10 minuten in beslag.

04

Analyseren resultaten

Uit de analyse komt naar voren dat er relatief weinig mensen bezig zijn met het kernproces; de daadwerkelijke oplevering van de cijfers. Pijnpunten die naar voren komen zijn: het goedkeuringsproces, de taakverdeling en het aantal mensen dat betrokken is bij het proces.

05

Presentatie en feedback

De resultaten worden afgestemd om de conclusies en bevindingen aan te scherpen. Met behulp van een presentatie vindt verdere afstemming plaats met de deelnemers.

06

Finaliseren resultaten

Op basis van de resultaten wordt het proces aangescherpt, met het doel het proces sneller te laten verlopen.

leer onze producten kennen

Benieuwd naar welke connecties jij kan leggen? Laat ons meedenken!