Change management

De DLNA Rooddruk biedt een route naar de organisatie van de toekomst. Met behulp van organisatorische netwerkanalyse (ONA) werken we structureel toe naar een moderne werkomgeving.

 

01

Centrale onderzoeksvraag of hypothese

Een middelgrote organisatie heeft een traditionele, hiërarchische, organisatiestructuur. De organisatie wil onderzoeken hoe een nieuwe, meer toekomstbestendige organisatiestructuur eruit zou kunnen komen te zien. Met behulp van ONA worden hiervoor de informele netwerken uit de DLNA Rooddruk in kaart gebracht.

02

Identificeren van de doelgroep

De beoogde organisatieverandering is organisatiebreed; daarom behoren alle werknemers tot de doelgroep.

03

Doelgroep uitnodigen

De werknemers worden uitgenodigd voor het invullen van een survey. Gezien de scope en diepte van het onderzoek duurt deze survey maximaal zo’n 15 minuten per persoon.

04

Analyseren resultaten

De resultaten worden omgezet naar conclusies en bevindingen opgedeeld naar de 3 lagen van de DLNA Rooddruk: reguliere processen, formele structuren en informele structuren. De conclusies en bevindingen geven de organisatie inzicht in concrete veranderinitiatieven richting een nieuwe, meer toekomstbestendige, organisatiestructuur.

05

Presentatie en feedback

De resultaten worden vastgelegd in een rapport en afgestemd met de directie.

06

Finaliseren resultaten

Na verwerking van feedback worden de aanbevelingen omgezet naar een veranderstrategie. Er worden afspraken gemaakt voor een vervolgtraject om de transformatie te monitoren.

leer onze producten kennen

Benieuwd naar welke connecties jij kan leggen? Laat ons meedenken!