Mergers & acquisitions

Na een overname zullen nieuwe formele en informele structuren ontstaan, zowel bij de koper als de verkoper. Met behulp van organisatorische netwerkanalyse (ONA) maken wij een schets van de best mogelijke nieuwe samenwerking na overname.

 

01

Centrale onderzoeksvraag of hypothese

Een scale-up met een actieve groeistrategie heeft een start-up overgenomen. Om de on-boarding van de nieuwe werknemers te versnellen wordt onze hulp ingeschakeld. ONA wordt ingezet om de organisaties zo goed mogelijk samen te voegen.

02

Identificeren van de doelgroep

Alle werknemers van zowel de scale-up als de start-up nemen deel aan het onderzoek.

03

Doelgroep uitnodigen

De werknemers worden uitgenodigd voor het invullen van een survey. Deze survey neemt maximaal 10 minuten in beslag.

04

Analyseren resultaten

De resultaten laten zien hoe er wordt samengewerkt binnen de scale-up en de start-up. Ook worden de sleutelfiguren in de belangrijkste processen geïdentificeerd. Hiermee wordt vastgesteld hoe de continuïteit van de bedrijfsvoering na overname het beste kan worden gewaarborgd.

05

Presentatie en feedback

De resultaten worden gepresenteerd aan alle werknemers in de vorm van een workshop. Het doel van de workshop is om nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren én een mentor/buddy systeem in te richten: iedere werknemer van de start-up wordt gekoppeld aan een werknemer van de scale-up om het integratieproces te versnellen.

06

Finaliseren resultaten

Na verwerking van feedback worden er afspraken gemaakt voor een vervolgtraject om samenwerking na overname in kaart te brengen en het effect van bijvoorbeeld het mentor/buddy systeem te evalueren.

leer onze producten kennen

Benieuwd naar welke connecties jij kan leggen? Laat ons meedenken!